LIVE MUSIC

Sebastian:

 • Friday – 4pm-8pm

 • Saturday – 4pm-8pm

 • Sunday – 2pm-6pm

Singer Island:

 • Friday – 2pm-6pm

 • Saturday – 2pm-6pm

 • Sunday – 12pm-4pm

Lauderdale: 

 • Thursday – 7pm-close

 • Friday – 5pm-close

 • Saturday – 5pm-close

 • Sunday – 7pm-close

Jensen: 

 • Monday – 6pm Music Bingo

 • Tuesday – 6pm Karoake

 • Wednesday – 7:30pm-Comedy

 • Thursday – 6pm-10pm

 • Friday – 6pm-10pm

 • Saturday – 2pm-6pm & 6pm-10pm

 • Sunday – 2pm-6pm

Vero: 

 • Thursday – 5pm-8pm

 • Friday – 5pm-8pm

 • Saturday – 2pm-5pm & 5pm-8pm

 • Sunday – 1pm-4pm